Muži A

Súťaž: Extraliga mužov (MEX)

Tréner: Patrik Paulikovič (0907283636)

Vedúci družstva: Daniel Dobrovodský (0903827898)

 

Muži B

Súťaž: II. liga mužov - región Bratislava

Tréner: -

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 

Juniori

Súťaž: Extraliga juniorov (JEX)

TrénerPatrik Paulikovič (0907283636)

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 

Dorast

Súťaž: liga dorastencov - región Bratislava

TrénerPatrik Paulikovič (0907283636)

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 
 

Starší žiaci

Súťaž: liga starších žiakov - región Bratislava

Tréner: Peter Pavlovský (0903682824)

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 

Mladší žiaci

Súťaž: liga mladších žiakov - región Bratislava

Tréner: Maroš Marioth (0905829370)

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 

Staršia prípravka

Súťaž: liga staršej prípravky - región Bratislava

Tréner: Adam Varga (0903551660)

Vedúci družstva: Jozef Mlynarčík (0902382329)

 

Staršia prípravka

súťaž: liga staršej prípravky - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk