Muži A

súťaž: extraliga mužov

tabuľka: http://statistiky.szfb.sk/liga/2017-2018/mex/detail/tabulka

štatistiky: http://statistiky.szfb.sk/liga/2017-2018/mex/detail/statistiky

tréner:

vedúci družstva:

 

Muži B

súťaž: II. liga mužov - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Ženy

súťaž: I. liga žien

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva

 

Juniori

súťaž: I. liga juniorov - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Dorast

súťaž: liga dorastencov - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 
 

Starší žiaci

súťaž: liga starších žiakov - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Mladší žiaci

súťaž: liga mladších žiakov - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Staršia prípravka

súťaž: liga staršej prípravky - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 
 

Staršia prípravka

súťaž: liga staršej prípravky - región Bratislava

tabuľka:

štatistiky:

tréner:

vedúci družstva:

 

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk