Funkcionári

 

Vedenie ŠK LIDO 

 

 

Pavol Veninger

predseda ŠK LIDO

 

 

Daniel Dobrovodský

podpredseda ŠK LIDO

 

 

Jozef Mlynarčík

člen vedenia ŠK LIDO

 

 

Ondrej Pagáč

členka vedenia ŠK LIDO

 

 

Adam Varga

člen vedenia ŠK LIDO

 
 

Gabriel Mészáros

člen vedenia ŠK LIDO

 

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk