Športová hala "Štúrak" pri ŠDaJĽŠ v Mlynskej Doline v Bratislave

 

Športová hala Elán na Bajkalskej č. 7 v Bratislave

 

Športová hala "Bernolák" pri ŠD STU na Bernolákovej ulici 1 v Bratislave

 

Športový objekt Mladosť na Starých Gruntoch 53 v Bratislave

 

Športová hala Školy de La Salle na Čachtickej 14 v Bratislave

 

Športová hala Prokofievova na Prokofievovej 2 v Petržalke

 

Dom Športu na Junáckej v Novom Meste

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk