EXTRALIGA MUŽI 2011/2012

 

III. LIGA BRATISLAVA 2011/2012

 

II. LIGA ŽENY 2011/2012

 

STARŠÍ ŽIACI 2011/2012

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk