Úspech nie je náhoda. Je to výsledok veľkých úmyslov, úprimnej snahy, inteligentného smerovania a správnej realizácie.

Úspech predstavuje múdru voľbu z množstva alternatív.

(Martina Moravcová)

TRÉNINGY 2019/2020

 

* Muži A - extraliga mužov (roč. 2001 a starší)

   Muži B - druhá liga mužov (roč. 2001 a starší)
   J - juniori (roč. 2002 - 2003)
   DO - dorastenci (roč. 2004 - 2005)
   SZ - starší žiaci (roč. 2006 - 2007)
   MZ - mladší žiaci (roč. 2008 - 2009)
   SP - prípravka (roč. 2010 a mladší)
Free for all - voľný tréning pre členov klubu

Projekt zabezpečenia tréningových pomôcok a nových dresov sme mohli zrealizovať vďaka dotácii Hlavného mesta Bratislava

 

Naša florbalová mládež športuje v nových dresoch vďaka dotácii Bratislavského samosprávneho kraja 

Transparentný účet


SK24 0900 0000 0051 2971 0129

 

PARTNERI

 
 

 

Kontakt

Športový klub LIDO Stachanovská 36
821 05 Bratislava
č. účtu: 2929848026/1100
banka: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2984 8026
lido@lido.sk